Profil Kandydata na Kierowcę – co potrzeba?

Profil Kandydata na Kierowcę – co potrzeba?
Profil Kandydata na Kierowcę – co potrzeba?

Dla większej części społeczeństwa rozpoczęcie kursu w ośrodku szkolenia kierowców, stanowi bardzo ważny krok w dorosłość. Warto jednak pamiętać, że w wyniku wprowadzonych zmian, zanim dokona się zapisu, należy w wydziale komunikacji, postarać się o przyznanie numeru PKK. czym dokładnie jest Profil Kandydata na Kierowcę? Jak założyć wniosek? Jakie dokumenty może wymagać urząd? Jakie informacje znajdują się pod numerem PKK?

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Właściwą definicję Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK), można odnaleźć w rządowej ustawie o kierujących pojazdami. Według dokumentu, jest to elektroniczny dokument, generowany przez urząd zajmujący się wydawaniem prawa jazdy (w Polsce – starostwo powiatowe). PKK zawiera niezbędne informacje dotyczące osoby, która ubiega się o przyznanie uprawnień do kierowania pojazdem wybranej kategorii.

Dostęp do niego posiadają nie tylko kandydaci, ale także ośrodki szkolenia czy egzaminacyjne. Wraz z biegiem lat wprowadzenie takiego rozwiązania okazało się bardzo przydatne, zwłaszcza w sytuacjach gdy należy sprawdzić czy dana osoba nie posiada zakazu prowadzenia pojazdów lub gdy wymagane jest sprawdzenie liczby godzin jazdy. Numer PKK nadaje się m.in. podczas:

  • ubiegania się o wydanie pierwszego prawa jazdy,
  • starania się o inne kategorie prawa jazdy,
  • oddania zatrzymanego prawa jazdy,
  • ponowienia wcześniej cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdów.

Jak założyć numer PKK?

Do niedawna aby założyć Profil Kandydata na Kierowcę wymagana była wizyta w urzędzie. Należało wziąć ze sobą stosowne dokumenty, a następnie udać się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego. Na miejscu składało się odpowiedni wniosek.

Obecnie natomiast można złożyć wniosek również drogą elektroniczną. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Po zalogowaniu do systemu i wprowadzeniu niezbędnych danych, należy odszukać zakładkę “Złóż wniosek”.

Należy podać urząd, miejsce zamieszkania oraz konkretny rodzaj sprawy. W przypadku wydania uprawnień do kierowania pojazdem, trzeba wybrać opcję “Uprawnienia kierowców”, a następnie “Wydanie prawa jazdy”.

Kolejnym krokiem będzie potwierdzenie tożsamości oraz złożenie kilku deklaracji. Podpis składa się za pomocą platformy ePUAP lub własnym certyfikatem. Pozostaje tylko jedno pytanie. Jakie dokumenty są niezbędne?

Dokumenty potrzebne do PKK

Całościowe podanie o nadanie numeru PKK składa się z konkretnego wniosku, a także załączników, bez których proces zakładania profilu PKK jest niemożliwy. Do niezbędnych dokumentów zalicza się:

  • opinia lekarska, która wskazuje na brak jakichkolwiek przeciwwskazań do prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych,
  • jak najbardziej aktualne zdjęcie (standardowy rozmiar to 35mm x 45mm),
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania (w przypadku nowych dowodów, należy w urzędzie ubiegać się o oświadczenie o zameldowaniu),
  • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które dopiero ukończą 18 rok życia),
  • orzeczenie od psychologa transportu (prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
  • ksero prawa jazdy (jeśli kandydat ubiega się o przyznanie uprawnień w innej kategorii).

W przypadku, gdy niemożliwe jest stawienie się osobiście. Należy wypisać upoważnienie, jeśli nie będzie to bliski krewny, wymagane jest pełnomocnictwo. W większości wypadków na numer PKK czeka się dwa dni. Możliwy jest on do odebranie w urzędzie, w którym się go składało lub za pomocą poczty. W przypadku odmowy, czas odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wynosi 14 dni.

Informacje znajdujące się w Profilu Kandydata na Kierowcę?

Prawidłowo stworzony numer PKK, zawiera niezbędne informacje, do których dostęp mają m.in. ośrodki egzaminacyjne. Pracownicy dzięki systemowi teleinformatycznemu, mogą rozpoznawać oraz dodawać uzupełniające dane.

Ponad to numer PKK zawiera kod terytorialny, datę utworzenia profilu. Ważną informacją są podstawowe dane kierowcy, jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, obywatelstwo czy PESEL. Do tych personaliów przypisany jest charakterystyczny numer (to właśnie po nim możliwa jest weryfikacja kierowcy).

Co więcej można tam odnaleźć informacje dotyczące daty oraz okoliczności wydania prawa jazdy, kategorii uprawnień oraz orzeczenia lekarskiego o możliwości kierowania pojazdami mechanicznymi.

Słowem podsumowania, numer PKK tworzy się aby w przyspieszyć proces identyfikacji kandydatów do prawa jazdy, a następnie w celu sprawdzenia ich uprawnień. Warto pamiętać, że każda osoba otrzymuje zupełnie inny numer, przypisany tylko do niej.

Niezłożenie wniosku, automatycznie wyklucza nie tylko z przystąpienia do egzaminu, ale także z rozpoczęcia kursu. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, przed złożeniem wniosku sprawdzić, czy posiada się wszelkie niezbędne dokumenty, które zostały wymienione wyżej.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *